Hellasbladet 2019-1

2 Kallelse till SoIK Hellas å rsm ö te 2019 Härmed kallar SoIK Hellas Alliansstyrelse medlem- marna i samtliga medlemsföreningar inom Alliansen till årsmöte på Hellasgården, Annexet torsdagen den 28 mars 2018 klockan 19.00 Alla medlemmar i medlemsföreningarna är välkomna och har närvaro - och yttranderätt men endast en representant från varje före- ning har rösträtt. Valberedningens förslag till styrelseledamöter, års- redovisning, revisionsberättelse, förslag från styrel- sen och från medlemsföreningarna skickas till med- lemsklubbarna . Alla medlemmar bjuds på kaffe med dopp. V ä lkommen! Alliansstyrelsen Följande medlemmar har utmärkelser att hämta och inbjuds här- med särskilt till årsmötet (kallas även av sina respektive klubbar) : Anders Alf (Te), Nils - Åke Alvarsson (Te), Kjell Appelqvist (Bo), Hans - Eric Barner (GH), Per - Arvid Bergman (Te), Hans Carlsson (Or), Jan Edlund (Sim), Barbro Elfström( Bo), Ante Glavinic (Sim), Björn Holmgren (GH), Sibel Kaya (Fri), Anders Källhed (Te), Karin Lindberg (Fri), Staffan Lindberg (Fri), Susanne Nordlander (Bo), Guy Olmin (GH), Hannes Reneby (Sim), Daniel Rynell(Te), Carl Sténson (Fri), Krister Svanström (GH), Barbro Thörnelöf (GH), Anders Torén (Ha), Lars - Gunnar Öberg (GH),

RkJQdWJsaXNoZXIy NjAyMDA=