Hellasbladet 2022-3

25 Hellasgården tecknar flera nya avtal Hellas Garantförening som har det yttersta ansvaret för Hellasgården arbetar oförtrutet med förbättringar. Syftet är att göra gården och omgivningen ännu mer attraktiv. Här är några exempel. Ett nytt förmånligt avtal med Stockholms Parkering har tecknats. Parkeringsrutor har målats samt lagning av asfalten genomförs. Det nya i avtalet är förutom höjd procentandel till Garantföreningen är även att Parkeringsbolaget står för sandning och plogning. Sjökaféet har fått tillåtelse att bygga ut altanen mot sjön. Grillplats bakom bastun skall etableras. Grillplatsen skall vara öppen för allmänheten men går även att hyra. Tennisklubben har fått ja till att bygga ytterligare två tennisbanor. Dock har det gått trögt att få tillstånd till byggnationen då flera parter måste ge sitt medgivande. Möjlighet att hyra MTB har etablerats. Stora informationsskylten vid parkeringen har fått ny layout genom Mikael Nybergs försorg. Tavlan innebär en ny intäktskälla för klubben då det finns sex annonsrutor till försäljning. En viss del av P-platsen har uthyrts dagtid. Bajamajor har ställts ut vid badet under tiden juli-augusti. Förvaltnings- och skötselavtal är under utarbetande. Nya el-ledningar och el-servicer är dragna och kopplade. Det innebär att respektive arrendator står för sina elkostnader. Bo Jutner Foto: Anders Hallquist

RkJQdWJsaXNoZXIy NjAyMDA=