Hellasbladet 2022-4

35 Gamla Hellener firar 100 år! Varför lämna klubben och alla kompisar bara för att den aktiva idrottskarriären är över? Det var huvudfrågan när ett gäng hellener samlades på Börsrestaurangen i slakthusområdet. Året var 1922 och de som hade samlats hörde till Hellas första generation medlemmar sedan klubben bildades 1899. De flesta hade det gemensamt att de gått och läst för prästen Ernst Klefbeck i Katarina kyrka – eller i Sofia kyrka där han blev kyrkoherde 1916. Pastorns Gossar Prästen, i folkmun kallad Farbror, hade haft svårt att skiljas från sina konfirmander och därmed föddes begreppet Pastorns Gossar, PG, där man samlades till olika aktiviteter. Det var fotvandringar, simning och allmän idrott men också teater, musik och föredrag. Varför bara ”gossar” kan man fråga. Svaret är att det nog berodde på slumpen. Det var Klefbecks överordnade, kyrkoherden Axel Landquist, som bestämde hur konfirmandgrupperna skulle fördelas mellan prästerna och Klefbeck fick en grupp pojkar att ta hand om. Och så blev Hellas en förening där kvinnor inte kunde bli medlemmar. Så när grabbarna på Börsrestaurangen 1922 enhälligt beslutade om en klubb för äldre hellener blev namnet Gamla Hellaspojkar, GH. Det skulle dröja ända till 1959 innan kvinnor kunde bli medlemmar och först 1982 ändrades - lagom till 60-årsjubiléet - namnet till Gamla Hellener. Men syftet med den från Hellas fristående föreningen var detsamma som vid grundandet: att ”samla mångåriga medlemmar till kamratligt och idrottsligt umgänge, samt i mån av förmåga stödja Hellas.” GH-gympa och teaterbesök I början samlades man kring en hel del idrottsliga aktiviteter. Det var till exempel bowling, pingis, skytte och varpa. Men också teaterbesök, resor och fester av olika slag. GH-gympan i Storkyrkobadet i Gamla stan var ett stående inslag under flera decennier. För att öka stödet till moderklubben bildades inom GH en supporterklubb 1958. Fyra år senare blev Supporterklubben en egen förening med det uttalade syftet att stödja Hellas ekonomiskt och ”verka för en sund utveckling inom sporten”. Klubben som drivit flera insamlingskampanjer ingår numera åter i GH där ”Supporterfonden” varje år ger bidrag till särskilda elitsatsningar inom Hellas. När GH nu firar sitt 100-årsjubileum har mycket hunnit förändras. Sim- och Idrottsklubben Hellas har blivit en allians där de forna sektionerna blivit egna klubbar och GH kallas numera för Gamla Hellener, Hellas kamratklubb. Den idrottsliga delen som fanns i början har krympt, så även de sociala aktiviteterna. 2,6 miljoner i stipendier GH har i stället blivit en allt viktigare förvaltare av en stiftelse och några fonder som varje år delar ut stipendier till aktiva inom Hellasalliansen. Till dags dato har Gamla Hellener på så sätt delat ut 2, 6 miljoner kronor i stipendier. Viktigast är Stiftelsen Farbrors Minne som hunnit fördela nästan 1,7 miljoner i stipendier sedan starten 1978. Det var GH-pionjären Herbert Lindell, en av Klefbecks konfirmander, som lade grunden med en tusenlapp som han sparat genom att sluta röka. Syftet var att ”hylla den store, lille mannen” Ernst Klefbeck. En stor donation från makarna Ivar och Jane Hallgren i början av 2000-talet gjorde att fonden blev en stiftelse, som kontrolleras av Länsstyrelsen. En annan donation gjordes av Carl och Milli Palmér och har gett stipendier för 120 000 kronor. En tredje fond startades då GH:s mångårige ordförande Arne Jutner fyllde 70 år. Den har hunnit dela ut 25 000 kronor. För Supportfonden slutligen, handlar det om uppemot 825 000 kronor till olika satsningar. Alltid Hellas! Den som vill trygga GH:s stiftelse och fonder är välkommen med bidrag till plusgiro 505333-5. Inför 70-årsjubiléet skrev Hellaslegendaren Bertil Nordenfelt att alla dagens och morgondagens unga Hellasmedlemmar på sikt kommer att med glädje kunna återuppliva sin aktiva tid i Hellas genom GH.: ”De är välkomna! Ty det är ju så här: Från gryning tills det kvällas: ALLTID HELLAS!” Jan Falk

RkJQdWJsaXNoZXIy NjAyMDA=