Hellasbladets redaktörer

Erik ”Sima” Lundkvist

Redaktör för nummer 1 var en gentleman under namn Erik Lundkvist (1886-1966), oftast kallad Sima. Han var född 1886, (31 maj) och följaktligen nästan 30 år ung. Med i Hellas kom han 1913. Och redan efter tre år välrenommerad. Ur matrikeln 1918 hämtar vi: ”Lundkvist, Erik ”Sima” Redaktör för Hellasbladet och en av de äldsta idrottsmännen å Södermalm. Arbetar 25 timmar om dygnet. Mångårig uppskattad styrelsemedlem. Vice ordförande m.m. ,m.m., m.m., m.m. ,

image1

Av senare Blad framgår att Sima även var flitig teatermålare (kulisser m.m.) samt skådis, utöver allt arbete med Bladet. Från en längre avporträttering i Hellasbladet 1919 nr 6, ”Hellener X.” klipper vi några omdömen : ”Som många andra uppsprungen ur Farbrors konfirmander . Vid 15 års ålder gick han »fram» för Farbror. Idrottsrörelsen var ju då relativt ny och modern och att Erik under sådana förhållanden skulle bliva biten, också han, av »sportflugan» var ju att förutse. Idrottsklubben Spurt blev den lyckliga sammanslutning, som i sig fick upptaga den unga förmågan.

I Hellas gick Sima som nämnts inte in förrän 1913. Redan följande år invaldes han i styrelsen i egenskap av vice ordförande, vilken syssla han skött så, att han varje år blivit enhälligt omvald. Det är huvudsakligen Simas förtjänst att vi nu ha ett medlemsblad. Han pläderade för saken bland kamraterna och på sammanträden och lyckades så småningom genomdriva sin vilja. ” Bland övriga meriter märks att han blivit hedersmedlem i Hellas och ständig ledamot i Gamla Hellener.

Seth Levin och Herbert Lindell

Redaktörer nr 2

Ur matrikel 1918: ”Levin, Seth, »Sette», gammal Hellasgrabb. Var uttagen 1912 till Spelen. Ut omordentlig sprinter men nervös. Distriktsmästare för Västerbotten 1916 och numera välbeställd äkta man.” Och från Hellasbladet 1921 nr1: ”Född på Söder, där sprinteranlagen uppövades runt kvarteren vid nedre Högbergsgatan, kom Seth efter konfirmationen på vanligt sätt år1908 in i P. G. Deltog i klubbtävlingarna, som då höllos utanför Skanstull vid gamla tapetfabriken, och fann snart anställning i stafettlaget till sammans med Kalle Hag, Kalle och Erik Lindblom. Och nu började de idrottsliga framgångarna dugga som ett stjärnfall den 6 juni. 1911 blev Seth juniormästare på sin .specialdistans. 100 m.; i samma år hemförde laget distriktsmästerskapet i .stafett 4X100 m .” En av Hellas stiftare, var vice ordförande. I det civila vid Tullverket och även fideikomissarie för Ludvigsbergs fideikomiss på Muskö. Var uttagen till OS 1912, men tullverket, som var hans arbetsgivare satte P för Settes deltagande, det skulle aldrig hänt i vår tid.

Hellasbladets alla redaktörer

 • Erik "Sima" Lundkvist (1916-18)
 • Herbert Lindell, Seth Levin (1919)
 • Herbert Lindell, Emil Salgård (1920-21)
 • Sven Lindhagen (1922)
 • Emil Salgård (1923-25)
 • Pelle Strömberg (1926-27)
 • Hugo Björk (1928-29)
 • Erik Köhler (1930)
 • Nils Wennström (1931)
 • Karl Lagerquist Bertil Nordenfelt (1932-34)
 • Erik Pettersson (1935)
 • Rolf W (Sonny) Jonsson (1936-51)
 • Arne Marténg (1952-55)
 • Rolf W (Sony) Jonsson (1956-70)
 • Roland Lönnegren (1971-72)
 • Kjell Löfberg (1973-75)
 • Kjell Löfberg, Gunnar Bohgard (1976-78)
 • Kjell Löfberg (1979)
 • Gunnar Falkenås (1980-82)
 • Jan Falk, Maria Östberg, Affe Holmberg (1983)
 • Jan Falk (1984-85)
 • Leif Wallin (1986-87)
 • Nils Kling (1988-91)
 • Leif Gravenius, Kjell Gustafsson, Kurt Nyström (1992-94)
 • Leif Gravenius, Jan Falk (1994-2013)
 • Jan Falk (2014-ff)

Första SM-guldet!

Erövrades av Manne Nilsson i stavhopp 1915. Sedan dess har föreningen tagit hundratals SM-medaljer.

Amerikaspelen

Under 1930-talet var Hellas en av huvudarrangörerna till Amerikaspelen som fyllde Stockholms Stadion med åskådare.

Hellasgården

Hellas egen friluftsgård, med många olika aktiviteter som t.ex. skridskoåkning, paddling, bad, bangolf. För att inte glömma Storstugans restaurang!